104.000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, sier at de ønsker en jobb.(SSB) Det ønsker Jobbkollektivet å gjøre noe med.

Jobbkollektivet er en ideell forening som gjennom ulike prosjekt skal legge til rette for at personer med fysisk funksjons- nedsettelse får brukt sine talenter og kan delta i aktivitet og arbeidsliv. Foreningen holder til i Arendal.

Kontaktinformasjon

99450688

930254525

post@jobbkollektivet.no